Projekčné a inžinierske činnosti v oblasti elektro  analýza potrieb zákazníka audit a návrh riešenia nákladová štúdia - ekonomicko-funkčný model poradenská a konzultačná činnosť odborné školenia riadenia projektu, autorský a investorský dohľad spracovanie technickej a projektovej dokumentácie meranie, testovanie, revízia; Hlasové a Dátové technológie  DATA: dodávky sieťových riešení LAN a WAN, internet HLAS: Telefónne ústredne (PBX) KOMUNIKAČNÁ NADSTAVBA: počítačová telefónia, bunkové siete DECT; kontaktné centrá; CRM systémy dohľadu a biling; jednotné spracovnie dát; Produkty Spracovanie údajov prebieha podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.